Back to all congresses
9 September 2022

Regisseren in de Zorg

De zorgsector staat voor een stevige opdracht. De toenemende zorgvraag legt grote druk op beschikbare capaciteit en beperkte budgetten dwingen tot anders kijken naar het zorgaanbod.

Deze uitdaging staat in het VWS-rapport ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek – wie durft’ kernachtig samengevat als:

 • Voorkomen, zoals zorgpreventie, tijdige signalering, voorzieningen in de wijk
 • Verplaatsen, denk aan dichter bij huis
 • Vervangen, bijvoorbeeld Health

Deze transformatie naar zorgpreventie, regionaal zorgaanbod en zorgalternatieven vindt plaats in een steeds complexere omgeving. Samenwerking met het sociale domein en woningbouwverenigingen intensiveert. Particuliere ouderenzorg en mantelzorg ondersteunende organisaties groeien.

Daarbij staat de sector voor een structureel arbeidsmarktprobleem en dient ze een hoofdlijnenakkoord uit te voeren om de zorgkostengroei om te buigen naar 0 in 2022. De coronacrisis stelt verder hoge eisen aan wendbaarheid van en samenwerking tussen zorgorganisaties. Effectief ontwikkelen en besturen in deze netwerkomgeving is complex, maar ook uitdagend. Vergaande samenwerking in de regio wordt daarbij gezien als de sleutel om resultaat te bereiken.

Vanuit verschillende invalshoeken biedt de leergang Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg daarom inzicht, overzicht en concrete handvatten voor zorgbestuurders en (interim) zorgregisseurs om samenwerkingsverbanden te vernieuwen, te verbeteren en te versnellen.

 • Op de frontgolf van ontwikkelingen in de zorg
 • Must voor (regionale) zorgregisseurs omdat benodigde competenties aan de orde komen
 • Intensieve en indringende leergang voor topkader zorg

Dit programma is geïnitieerd door InterExcellent Zorg (interim-management en search voor vaste functies in de zorg) en in samenwerking met Nyenrode ontwikkeld voor onder anderen: 

 • Zorgbestuurders (cure en care) met portefeuille regiosamenwerking
 • Zorgmanagement (2e echelon) met focus op regiosamenwerking
 • Management zorgverzekeraars, focus regiosamenwerking
 • Bestuurders/ management lokale overheid, focus regiosamenwerking zorg
 • (Executive) Interim-managers die opdrachten (willen gaan) uitvoeren als kwartiermaker of procesmanager binnen zorgverbanden

 

Meer informatie vindt u hier