Back to all congresses
10 October 2018

AdvocatuurCongres 2018

In een periode waar een kans net zo snel weer een bedreiging kan vormen, is het noodzaak om om naast een heldere visie ook het aanpassingsvermogen te bezitten om de markt succesvol te kunnen bedienen. Om duurzaam te presteren zal u als bestuurders en directeuren moeten investeren in nieuwe businessmodellen, werkprocessen, leiderschap en talentenmanagement.

Want waarom blijft de ene organisatie succesvol, terwijl andere organisaties verdwijnen? Hoe je als organisatie omgaat met de kansen en bedreigingen, bepaalt hoe succesvol je in de toekomst bent. Juist in deze tijd.

De bestuurders en directeuren hebben de sleutel in handen om hun organisatie bij de hand te nemen richting continuïteit en groei. Zorgen uw strategische keuzes dat kansen benut worden, of stapelen bedreigingen zich opeen?

Laat u weer inspireren op het vernieuwde 
Advocatuur Congres 2018!

Inschrijven kan hier: AdvocatuurCongres 2018