Vragenlijst Bevlogenheid

Hieronder volgen vijftien stellingen over hoe je in het algemeen denkt en doet. Geef aan in hoeverre je het oneens of eens bent met deze stellingen. Kies voor alle stellingen het antwoord dat OP DIT MOMENT op jou het meest van toepassing is.

"*" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 3

1. Op mijn werk bruis ik van energie.*
2. Ik vind het werk dat ik doe nuttig en zinvol.*
3. Als ik aan het werk ben, dan vliegt de tijd voorbij.*
4. Als ik werk voel ik me fit en sterk.*
5. Ik ben enthousiast over mijn baan.*